top of page
Freedom Life Books_white.png

Avoka

Edward mawon

Debu Liv Lage

Memoirs_Mockup.png

SOU  LIV LA

Memoryal sa a kouvri eksperyans yon avoka nwa ki abòde yon ti pati nan rasis sistemik ki entegre depi kòmansman li nan repiblik sa a ki rele Amerik la.

 

Mete nan sa ki ta dwe desegregasyon Sid la, Memoirs of a Black Southern Lawyer mennen lektè yo nan sal tribinal yo ak sal konsèy pi gwo ajans gouvènman yo, kote rasis ak diskriminasyon maske pa enjistis kont manm ki pi vilnerab nan sosyete Ameriken an._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

 

Vwayaj ak Edward M. Brown, Esquire, yon avoka defans ak Dwa Sivil ki baze nan Kawolin di Sid ki gen plis pase karant ane ki atake gouvènman Etazini, Corporate America, lapolis lokal ak nasyonal pou egalize balans jistis pou kliyan koulè yo.  

 

Si w te janm mande ki jan ak poukisa rasis toujou egziste nan sistèm jistis la, Memoirs of a Black Southern Lawyer pral bay yon bon analiz istorik ak sikolojik, yon apèsi klè sou sistèm legal Ameriken an, ak estrateji pou jwenn libète yo te pwomèt nan Konstitisyon Etazini.

Anchor 1

SOU OTÈ A

Ed Brown FB.png

Pi piti a nan dis timoun, Edward M. Brown te fèt ak elve sou youn nan zile baryè nan  kòt South Carolina. An 1967 li te gradye nan St. John's High School nan Johns Island, South Carolina.

Edward M. Brown

Apre li te ale nan Bishop College nan Dallas, Texas pandan dezan, li te resevwa yon bous Crown- Zellerbach, pou ale ak etidye nan University of California nan Berkeley. Avèk yon majè nan syans politik ak yon minè nan ekonomi, li gradye nan Berkeley ak yon diplòm bakaloreya nan lane 1971.

Apre yon peryòd trè kout nan mond antrepriz la, Mesye Brown te resevwa yon bous Fondasyon Ford pou ale nan Thurgood Marshall School of Law nan Texas Southern University nan Houston, Texas. An 1982 li te vin yon pratikan solo nan Charleston, South Carolina. Pandan tout karant-de ane li yo, li te kenbe yon pratik aktif nan lwa konstitisyonèl, lwa diskriminasyon travay, lwa dwa sivil, lwa kriminèl ak lòt domèn nan pratik lalwa.  

ANTRE DISKISYON AN

Antre nan Otè Edward M. Brown, epi kenbe ak nenpòt mizajou. Nou ta renmen tande pale de ou! 

“Otantisite nan liv sa a ekspoze vrè pratik Kòd Inifòm Jistis Militè a ak mank de pwosedi jis lè li rive manm sèvis nwa yo se plas. Liv sa a ta dwe lekti obligatwa pou tout ofisye nan chak branch sèvis militè yo.”

—  Shirley Hill

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           Lt Kolonèl (lame retrete)

Pibliye pa Freedom Life Books

bottom of page